• Ο Σκοπός μας

  Διαβάστε για τους σκοπούς της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και την εκπλήρωσή τους

  I. Σκοπός της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή τη Επιστήμης της Δασολογίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα η εταιρεία επιδιώκει : 

  1) Την διερεύνηση, διάδοση και εφαρμογή των γνώσεων που αναφέρονται στη συντήρηση, προστασία, διαχείριση, επέκταση και αξιοποίηση των δασών και των δασικών πόρων και γενικότερα του ορεινού χώρου. 
  2) Την μεγαλύτερη αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του δάσους και της σημασίας του στην προστασία του περιβάλλοντος. 
  3) Την συνεργασία με αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και την επιστημονική υποστήριξη των μελών της. 

  II. Η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας επιδιώκεται : 

  1) Με την μελέτη των δασικών προβλημάτων της Ελλάδας. 
  2) Με την οργάνωση διαλέξεων, συναντήσεων καθώς και εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 
  3) Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού και άλλων δημοσιευμάτων. 
  4) Με την υποβολή επιστημονικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς. 
  5) Με την δημιουργία και προβολή υποδειγματικών δασικών έργων. 
  6) Με κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών της Eταιρείας.