• Ο Σκοπός μας

  Διαβάστε για τους σκοπούς της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και την εκπλήρωσή τους

  I. Σκοπός της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή της Δασολογικής Επιστήμης  στην Ελλάδα. Ειδικότερα η εταιρεία επιδιώκει : 

      1.Την διερεύνηση, διάδοση και εφαρμογή των γνώσεων που αναφέρονται στη  προστασία, διαχείριση, και αξιοποίηση των δασών και των δασικών  πόρων και γενικότερα των δασικών οικοσυστημάτων

      2.Την αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του δάσους και της σημασίας του στην προστασία του περιβάλλοντος. 

      3.Την συνεργασία με αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού και την επιστημονική συνεργασία των μελών της. 

  II. Η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας επιδιώκεται : 

  * Με την έρευνα των δασικών οικοσυστημάτων και μελέτη των δασικών προβλημάτων της Ελλάδας. 
  * Με την οργάνωση διαλέξεων, συναντήσεων καθώς και εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 
  * Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού και άλλων δημοσιευμάτων. 
  * Με την υποβολή επιστημονικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς. 
  * Με την προβολή των σύγχρονων προκλήσεων της Ελληνικής Δασοπονίας.