• Διοικητικό Συμβούλιο

  Δείτε τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Δρ Ιωάννης Σπανός

  Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ-νίκης (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
  Τηλ.: 2310 461 171,2,3  (εσωτ.218), κιητό:6972 271989, e-mail: ispanos@fri.gr

   

   

   

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Δρ Θεοχάρης Ζάγκας

  Καθηγητής & πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. (ΑΠΘ)
  Τομέας Δασικής Παραγωγής- Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος.
  Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ 262, 541 24 Θεσσαλονίκη,
  Τηλ. 2310 998903 & 992762
  Fax : 2310 998905
  zagas@for.auth.gr

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Δρ Αγγελική Ουρούζη

  Δρ Αγγελική Ουρούζη
  Δασολόγος (Δασαρχείο Κιλκίς)
  κινητό:6951849197
  e-mail: aourouzi@eedpmt.ypen.gr

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΤΑΜΙΑΣ

  Διονύσιος Γαϊτάνης

  Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος (MSc) ΙΔΕ Θεσ-νίκης (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
  Τηλ. 2310 461171 (210), 6936 904844, e-mail:  dgaitan@fri.gr

  ΤΑΜΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ

  Δρ Αχιλλέας Τσιρούκης

   

  Αναπλ.Καθηγητής
  Τμήμα Περιβάλλοντος
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  κινητό: 6948724751
  e-mail: tsirouk@uth.gr
   

   

   

  ΜΕΛΟΣ