• ΕΤΟΣ 2019

  ΕΤΟΣ 2019
  ΕΤΟΣ 2019
  ΕΤΟΣ 2019
  • Ανακοίνωση-Πρόσκληση 19ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Λιτόχωρο Πιερίας) εδώ
  • Προδιαγραφές εισηγήσεων εδώ
  • Δηλώσεις Συμμετοχής εδώ
  • Νέα ανακοίνωση-πρόσκληση (παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών) 19ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Λιτόχωρο Πιερίας) εδώ
  • Ξενοδοχεία που συνεργάζονται με την ΟΕ του Συνεδρίου (πρώτη λίστα) εδώ
  • Πρόγραμμα του 19ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου εδώ