• Διοικητικό Συμβούλιο

  Δείτε τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Γρηγοριάδης Νικόλαος

  Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΔΕ Θεσσαλονίκης
  Λουτρά Θέρμης, 57006 Βασιλικά
  Τηλ. 2310 461171 (234 εσ.)
  Fax: 2310 461341
  grig_nick@fri.gr
  nikosforest@yahoo.gr

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ζάγκας Θεοχάρης

  Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. (ΑΠΘ)
  Τομέας Δασικής Παραγωγής- Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος.
  Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ 262, 541 24 Θεσσαλονίκη,
  Τηλ. 2310 998903 & 992762
  Fax : 2310 998905
  zagas@for.auth.gr

   

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Τρίγκας Μάριος

  Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. (ΑΠΘ)
  Τηλ.: 2310 992697, 6974 287874
  mtrigkas@for.auth.gr

   

   

   

   

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΤΑΜΙΑΣ

  Μησιάλης Κων/νος

  MSc Δασοπόνος-Κηποτέχνης
  Τηλ. 231021587, 6973024708
  kwstasmisialis@yahoo.com  

  ΤΑΜΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ

  Τσιτσώνη Θέκλα

  Καθηγήτρια, Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. (ΑΠΘ)
  Τομέας Δασικής Παραγωγής- Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος.
  Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ 262, 541 24 Θεσσαλονίκη,
  Τηλ. 2310 998904 & 992763
  Fax : 2310 992763
  tsitsoni@for.auth.gr

  ΜΕΛΟΣ